Ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

Ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

Mange virksomheder betaler i dyre domme, for at deres ledere kan udvikle sig og tilegne sig nye ledelseskompetencer. Men ledelsesudviklingen handler om mere end strategi og forretningsudvikling. Det handler om at forstå virksomhedens identitet og medarbejdere.

Så i stedet for at bruge en masse penge på at sende virksomhedens ledere på kurser og uddannelser, så spar de penge og lad dem blive derhjemme. Det har nemlig vist sig, at ledere ”on the job” udvikler sig hurtigere. De kan bedre koble forretningsudvikling og lederudvikling, da de fysisk er til stede i virksomheden og ikke efterfølgende skal overføre det, de har lært, til virksomheden.

Ved at udvikle lederne i virksomheden skabes der en bedre sammenhængskraft fra top- til bundlinje. Det vil skabe resultater og præstationer, som løfter og udvikler virksomheden.

Ledelsesudvikling skal skræddersys virksomheden

Hvis man skal sikre, at ledelsesudviklingen fungerer optimalt ”on the job”, så kræver det, at der skræddersys et program, som passer til virksomhedens målsætninger, men som samtidig også tænker nyt og innovativt. For virksomheden kan kun udvikle sig, hvis tingene gøres lidt anderledes, end de blev gjort i går. Derfor handler et ordentligt ledelsesprogram om at tage afsæt i virksomheden som den er nu, men med et ambitiøst og klart mål for fremtiden.

Dette ledelsesprogram er ikke noget, der færdiggøres på en uge, men er en langvarig proces, der kan tage op til 6-12 måneder. Derfor er det en god idé at få hjælp af professionelle, der er vant til at hjælpe med ledelsesudvikling i  en virksomhed.

For som med alt andet er det svært at se sine egne fejl og mangler, men med hjælp ude fra kan virksomheden ses med friske øjne og et andet perspektiv, som vil være gavnligt for virksomhedens fremtidige udvikling.

Klik her, hvis du vil vide mere om ledelsesudvikling

Læs mere om ledelsesudvikling her:

Ledelsesudvikling – bliv en god leder

Lær at blive en bedre leder med et kursus i ledelsesudvikling

Share
Lær at lede (foto se-institute.dk)

Tag udvikling i ledelsen seriøst (foto: se-institute.dk)

Det vigtigste for en virksomhed er, at den ikke står stille. Den skal hele tiden være i bevægelse og følge med markedet, samfundet og tiden, for ellers bliver den udkonkurreret af andre. For at kunne følge med, kræver det en ordentlig leder, som kan skubbe virksomheden i den retning, der er nødvendig.

En god leder skal kunne klare tidens udfordringer, tænke kreativt og innovativt og løse gamle problemer i virksomheden. Besidder en leder disse egenskaber, så er virksomheden godt rustet til at klare sig på fremtidens marked.

Der stilles mange krav til en god leder, hvorfor lederudvikling ofte kan være nødvendigt for at overkomme de mange problemstillinger og dilemmaer, der opstår, når man leder en virksomhed.

Derfor handler lederudvikling om at udvikle sig på flere planer. Der skal ske en udvikling på det faglige plan, så man som leder kender til og behersker de bedste teknikker og teorier indenfor ledelse. Men ikke nok med faglig udvikling, så skal der også ske en personlig udvikling. En god leder skal have menneskelige og organisatoriske egenskaber, da det er afgørende for virksomhedens succes.

Lederudvikling gennem uddannelse og kursus

Bøger og artikler om lederudvikling er ikke nok, hvis du skal udvikle dig til at blive den bedste leder. Du skal have professionel hjælp udefra, som kan skubbe til dig både fagligt og personligt. Det er den eneste måde at få de kompetencer, der skal til for at blive en god leder.

Derfor er kurser og uddannelser i ledelse den bedste måde at udvikle dit lederpotentiale. Her vil du få undervisning af dygtige professorer, som giver dig en ny viden og nye redskaber, som du kan bruge, så snart du er tilbage i virksomheden igen.

Hvis du vil vide mere om lederudvikling, så klik her

Få mere information her:

Ledelsesudvikling – bliv en god leder

Lær at blive en bedre leder med et kursus i ledelsesudvikling

Share
Tagged with:
 
Projektledeleruddannelse (foto: via.dk)

Find den rette medarbejder (foto: hansentoft.dk)

Det behøver ikke at være virksomheden selv, der står for at ansætte folk. Hvorfor ikke bede andre om det arbejde? Man kan få konsulentvirksomheder til at finde gode, kompetente medarbejdere til en virksomhed gennem search and selection.

Search and selection er en metode, hvor man finder de, der er virkeligt kvalificeret. Det kan være gennem almindelige ansøgninger og en almindelig ansøgningsproces. Eller det kan være gennem headhunting. Headhunting er når et eksternt konsulent bureau kontakter en, der ikke nødvendigvis selv har reageret på et jobopslag og inviterer til samtale.

Search and selection – en 2vejs proces

Mange går galt i byen, når de har med ansættelser at gøre. De tænker, at ansættelsen er en proces, hvor virksomheden skal finde den mest kompetente medarbejder. Det er ikke rigtigt. Det er også en proces, hvor de der bliver kaldt til samtale, skal se, om det rent faktisk er noget for dem. Det er altså vigtigt, at det ikke kun er virksomheden, der vælger, men at det i højere grad er en aftale mellem medarbejder og virksomhed, som der sker.

Hansen Toft er specialiseret i Search & Selection

Hansen Toft er specialiseret i Search & Selection af topledere, ledere og tunge specialister. De laver hvert år over 200 ansættelser. Det gør  de både særligt i Danmark, men de laver også ansættelser internationalt.

Når de laver search and selection, så tilbyder de 2 års garanti på ansættelser, der erbaseret på høj træfsikkerhed og langtidsholdbare kandidater. De vil gerne stå på mål for deres anbefaling og vil gerne sørge for, at ansættelsen rent faktisk bliver en succes.

Du kan læse mere om Hansen Toft og hvad de tilbyder inden for seach and selection her

se mere om search and selection her:

Search & Selection – Find nye kandidater og kom godt i gang

Search and Selection er en moderne del af erhvervslivet

 

 

Share
Projektledeleruddannelse (foto: via.dk)

En god ledelse leder virksomheden i den rette retning (foto: se-institute.dk)

En virksomhed er kun så god som dens ledelse. Som leder skal din virksomhed altså afspejle dine metoder og dine evner, og vise dem til offentligheden. God ledelse konfronteres derfor med forskellige krav hele tiden. At virksomheden og dem der arbejder i den skal kunne nå sit fulde potentiale, kræver en sikker hånd. Som en god leder for en stor virksomhed skal du hele tiden sørge for at individuelle præstationer på forskellige forretningskritiske områder er i top. Du skal kunne løfte dit team til et nyt niveau, og øge produktiviteten. Du skal være i stand til at komme forretningen i forkøbet og eliminere den usikkerhed, diverse problemstillinger kan medføre. Kort sagt skal du kunne præstere stigende effektivitet i et positivt og funktionelt arbejdsklima. Dine medarbejdere og især dig selv, skal være forberedt på de ansvarsområder I hver især råder over. Dette fordrer et godt samarbejde, som stiler mod et fælles mål.

Lederudvikling giver organisationsforståelse

Der ligger dog meget mere i forholdet mellem dig og dine medarbejdere, end et fælles mål. Dine medarbejdere skal føle at de er en del af en tillidsbaseret organisation, at du er åben over for andres input og i stand til at skabe mening i arbejdet. En effektiv og stærk leder skal være i stand til at samle sin virksomhed, have visioner for fremtiden og føre dem til mål. Viden om ledelse giver dig altså både de rette værktøjer til at drive din forretning sikkert fremad, samt skabe et sundt arbejdsmiljø. Mange steder tilbyder man også udvikling indenfor flere forskellige ledelsesniveauer, der skal sørge for at dine kompetencer som leder bliver ved med at udvikle sig. Det er i virkeligheden det, det hele handler om. Udvikling og forandring. Hvordan du får de rette kompetencer til at tackle de udfordringer de medfører, og lærer at bruge dem til din og din virksomheds fordel.

Læs mere om lederudvikling her!

Se mere om leder udvikling lige her:

Ledelsesudvikling – bliv en god leder

Lær at blive en bedre leder med et kursus i ledelsesudvikling

Share
Tagged with:
 
Organisationskulturen må ikke være i konflikt med virksomhedens værdier (Foto: jobbank.dk)

Det er vigtigt med en god organisationskultur  (foto: hansentoft.dk)

Når man taler kulturer, forbinder folk det oftest med kulturforskelle fra land til land, men kultur findes også i hjemmet, i børnehaven og i samfundet – for ikke at tale om virksomhederne. Tænk ”køkultur”. Køkultur er en betegnelse for en almen forståelse for hvordan man bør opføre sig i det offentlige rum. Det handler om at vise almen høflighed og respekt overfor andre menneske, og vreden rammer når denne respekt og høflighed ikke overholdes – hvis man for eksempel ”springer foran i køen”. Kultur er således ikke noget håndgribeligt, men ligger dybt begravet i normerne i samfundet. På samme måde er det i virksomheden, hvor det blot går under navnet Organisationskultur. Også her kan det få negative virkninger, hvis en kultur i virksomheden ikke fungerer – det skaber disharmoni blandt medarbejderne og vil altså uundgåeligt få negative konsekvenser for virksomhedens resultater. Derfor er det så vigtigt at investere i en sund organisationskultur.

Hvad er en sund organisationskultur?

En sund organisationskultur er en kultur inden for en virksomhed, hvor alt fungerer effektivt og hensigtsmæssig. Men det kræver tid og tålmodighed at kunne sætte sig ind i den og forstå den. Der er så mange utallige faktorer, der udgør en kultur, at det kan være næsten umuligt at gennemskue alle aspekter. Først da, kan man implementere de ændringer, som kan bevirke til yderligere succes for virksomheden. Det kan fx være en effektivisering i kommandovejen, i den almene arbejdsgang, morgenrutinerne eller dataarkivering og –deling, for at nævne nogle få eksempler. Selv de marginale ændringer kan have kæmpe virkninger uanset hvor de implementeres, det er derfor vigtigt at identificere de helt eksakte problemstillinger før man prøver sig af med at ændre en organisationskultur. Med kurser lærer du eller dine ledere, hvordan man på mest skånsom vis kan ændre en eksisterende organisationskultur og indføre nye ændringer, med henblik på at skabe positive eftervirkninger, som vil medvirke til varig succes. Dine ledere rustes altså til at tage ekstra godt hånd om din virksomhed – og er derfor i sig selv en meget værdifuld investering.

Se mere om organisationskultur her

Du kan også læse mere her:

Bliv klogere på din nuværende organisationskultur

God organisationskultur kommer oppefra

 

Share
Tagged with:
 
Strategiudvikling (foto: hansentoft.dk)

Hav overblikket med strategisk ledelse (foto: se-institute.dk)

Det kan være svært for virksomheder at overleve i dag. Langt de fleste markeder konkurrerer globalt, og det giver store udfordringer for virksomhederne. Det stiller nemlig krav til, at de skal følge med og forny sig konstant. Samtidig ligger de under for konkurrencen fra resten af verden.

Det har dog også den fordel, at virksomheden er presset til at yde det maksimale, og det viser sig på bundlinjen. Men det kan også gå den modsatte vej og knække virksomheden. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis medarbejderne finder kravene urimelige eller ikke kan følge med og giver op.

Men selvom der er store udfordringer forbundet med at drive en virksomhed i denne globaliserede verden, så kan ledelsesstilen gøre en afgørende forskel. Her er strategisk ledelse et af nøgleordene. Det gælder om at have et bredt overblik over virksomheden.

Strategisk ledelse er som at stå på bakketoppen

Det kan beskrives med en metafor: Hvis du står på bakketoppen og har overblikket over bakken, så ved du også, hvad der venter dig. Men hvis du står nederst på bakken og kigger op, så kan det være svært at vide, hvad der gemmer sig langs ruten. Strategisk ledelse er som at stå på bakketoppen. Du har overblikket.

Det giver strategisk overskud, som du kan bruge til at lede virksomheden på den bedste måde. Du kan bygge en historie op om virksomheden, som du både kan bruge udadtil og indadtil. Udadtil kan du fortælle den for at øge kendskabet til virksomheden og måske styrke dens brand. Indadtil kan du bruge historien til at styrke dine medarbejderes motivation.

Under alle omstændigheder er strategisk ledelse et fantastisk redskab til at skabe en konkurrencefordel for din virksomhed. Du har overblikket, og det kan du bruge aktivt til at blive bedre – både som leder, men også for hele virksomheden.

Læs mere om strategisk ledelse her

Læs mere om god ledelse her:

Ledelsesudvikling – bliv en god leder

Lær at blive en bedre leder med et kursus i ledelsesudvikling

 

Share
Tagged with:
 
Projektlederuddannelse (foto: viauc.dk)

Du bliver en super ledelse med en god uddannelse (foto: hansentoft.dk)

En god ledelse er en veluddannet ledelse og med veluddannelse menes der ikke bare faglig uddannelse, men også uddannelse i at være en god ledelse. Ledelser er ofte en samling af personer med forskellige kompetencer. Det er ofte folk, der kommer fra forskellige steder i en virksomhed og har hver deres område, som det står for og taler ud fra. I andre virksomheder er der knap så stor en forskellighed på ledelsens medlemmer. Om det er den ene eller anden ting, der er tilfældet i din virksomhed, så er ledelsen enormt vigtig.

Det er i ledelsen noget af de vigtigste bliver besluttet og det er også her, det sidste ord er. Det er derfor også vigtigt, at ledelsen kan finde ud af at være ledelse. Det betyder, at ledelsen skal kunne oversætte faglighed til lederevner. Mange ledere skal have mere end bare deres faglighed i ryggen, for at blive ledere. De bliver nødt til at have gode ledelsesevner, således deres faglighed kan omsættes brugbart i en ledelseskontekst.

For at sikre sig, at man har en god ledelse, vælger mange virksomheder at sende deres ledelse på efteruddannelse i netop ledelse. Ledelser er ikke længere bare en med gode ”lederevner”. Leder er noget man kan uddanne sig til langt hen af vejen.

Lær om god ledelse

Du kan lære om god ledelse mange steder. Det er naturligvis altid godt med at lære om ledelse på en uddannelse. Der er mange gode efteruddannelser og andet, som du kan tage sideløbende med dit arbejde. Derudover findes der også en lang række kurser i ledelse. Og sidste – men måske noget af det mest populære: Du kan sende virksomhedens ledelse på kursus eller få nogen ud og fortælle om ledelse i netop din virksomheds kontekst. Ligegyldig hvilken form for måde, du lærer om ledelse på , vil det dog tage udgangspunk i case-eksempler og din egen virksomhed, fordi sådan lærer vi mennesker bedst.

Læs mere om ledelse her

Se forslag på uddannelse i ledelse her:

En uddannelse i ledelse giver mere overskud som chef

En akademiuddannelse i ledelse giver gode resultater

 

Share
En uddannelse i ledelse kvalificerer dig til de gode jobs (foto hansentoft.dk)

Personlig ledelse styrker sammenholdet i virksomheden (foto: se-institute.dk)

Det personlige lederskab kan være afgørende for ens trivsel i rollen som leder, for ens autenticitet, for ens samarbejdsevner og for de resultater, man udretter. Det kan være sjældent, at man får lov at tænke over sit personlige lederskab som leder af en større virksomhed, da det kan være svært at få tid til at give sig selv, lederskabet og ens karrierer den opmærksomhed, der er brug for i en travl hverdag. Hvis det er tilfældet, kan det være en god idé at overveje et kursus i personlig ledelse, der vil give dig muligheden for at træde et skridt tilbage og betragte dit personlige lederskab. Du kan få lov til at spørge dig selv, hvilken slags leder du har udviklet dig til at være? Hvordan udviklede du den lederrolle?  Ønsker du måske at ændre dit lederskab? Og i så fald hvordan vil du opnå det? Som leder er der ingen undskyldning for ikke at arbejde med sig selv og investere sig selv. Din personlige udvikling er afgørende for dine lederegenskaber, og ikke mindst for din videre karriere, hvis du ønsker at komme længere op ad rangsstien.

Personlig ledelse kan give dig arbejdsglæde og motiivation

Med et kursus i personlig ledelse får du mulighed for at styrke din karakter og dine samarbejdsevner, hvilket er med til at gøre dig til en bedre samarbejdsparter. Det er en styrke i de fleste virksomheder, hvis man som leder virker som en oprigtig og tillidsvækkende person, der ønsker det bedste for sin virksomhed, sine ansatte og sine kunder. Som leder skal du gerne sætte stemningen i virksomheden og sørge for, at dine ansatte og kollegaer trives. Arbejdsglæde og motivation åbner for kreativitet og energi, hvilket i sidste ende vil afspejle sig i virksomhedens resultater og succes. Hvis man trives på sit arbejde, vil man også yde sit bedste.

Læs mere om personlig ledelse her!

Læs lidt om forskellig ledelse her:

Et kursus i personlig ledelse kan ses på bundlinjen

Få en uddannelse i offentlig ledelse

Share
Tagged with:
 

Ledelsesudvikling – bliv en god leder

On 31. marts 2016, in Administration, Ledelse, Udvikling, Vækst, by Peter Johansen
Uddannelse i ledelse (foto: se-institute.dk)

Sæt fokus på ledelsesudvikling (foto: se-institute.dk)

Som leder skal du være med til at bygge bro mellem på den ene side ønsket om tryghed og på den anden side nødvendige, ønskelige eller påtvungne forandringer.  I virkeligheden handler alt nemlig om forandring. Vi sætter mål og udarbejder strategier, fordi vi ønsker en ændring. Måske i forhold til markedsandele, produkter og priser. Eller internt i forhold til arbejdsopgaver, rollefordeling, ledelse og kultur.  Viden om ledelsesudvikling hjælper dig som leder til at føre dine ambitioner ud i livet og drive en virksomhed fremad med succes. Viden om ledelse giver dig også kompetencer i, hvordan du tackler du udfordringer, kommunikerer effektivt og håndterer forandringer. Det giver dig indsigt i, hvordan du kan definere og formulere den rigtige strategi i netop din virksomhed.  At udvikle ledelse i organisationer bliver aldrig kun et ledelsesanliggende. Det indebærer involvering af andre aktører såsom lederkolleger, egen chef, medarbejdere, kunder m.fl.

Et ledelsesudviklingsforløb giver organisationsforståelse 

Et ledelsesudviklingsforløb er i høj grad værdi- og kulturskabende og sigter mod at præge de deltagende lederes ledelses- og organisationsforståelse og give dem mulighed for at arbejde med ønskede scenarier samt løsningsorienterede tiltag og styrker. Ofte består dette forløb af tre grundpiller: Strategi, innovation og lederskab. Strategi fokuserer på, hvor du og din virksomhed skal hen; innovation handler om, hvordan I opnår jeres mål på en anderledes måde end jeres konkurrenter, eller om I måske endda skal overveje alternative mål. Til dette har du brug for at udvikle en virksomhedsstrategi og omsætte det til konkrete resultater. Lederskab drejer sig om evnen til at kommunikere indsigter og ideer til dit team. Opnå et fagligt grundlag til at føre målene ud i livet. At være leder er altså meget mere en blot at dirigere fra toppen. Du har behov for en bred viden og masser af strategiske samt værdiskabende kompetencer for at være i stand til at skabe en spirende og succesfuld virksomhed.

Læs mere om ledelsesudvikling her!

Få mere information om ledelsesudvikling her:

Lær at blive en bedre leder med et kursus i ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling er udviklingen af givtige kompetencer

Share
Tagged with:
 
Projektledelse uddannelse (foto: viauc.dk)

Gå i den rette retning med en MBA fra Århus (foto: se-institute.dk)

Inden for erhvervslivet findes der mange forskellige slags personligheder. Nogle er rigtig gode håndværkere, og kan deres fag, for eksempel salg, til hudløshed. Nogle forstår at holde styr på tingene; de er organisatorer og kan bevare overblikket i selv uoverskuelige situationer. Andre er fantastiske forhandlere, og vil kunne dreje handler og aftaler over i deres retning selv under svære omstændigheder. Så er der igen nogle mennesker, der lader til at besidde alle disse ting på én og samme tid. Det er ofte disse mennesker, der er i stand til at inspirere folkene omkring dem, og derfor også dem der er de naturlige ledere. Dem der, hvis de har viljen, er i stand til at stige helt til tops i både det nationale og internationale erhvervsliv. Selv de mest naturligt fødte ledere kommer dog sjældent til tops helt af sig selv. Ud over kompetencer og hårdt arbejde kræver det nemlig også træning og uddannelse. Sidstnævnte kan du gøre hele livet. For eksempel med en MBA.

Et solidt trumfkort til dit cv

En MBA er din mulighed for at tage skridtet fra det mellemliggende lederniveau, og bringe dig selv helt til tops. Det står for Master of Business and Administration.
I USA vil man typisk tage en MBA et par år efter sin grundlæggende erhvervsuddannelse – efter at have brugt nogle år på arbejdsmarkedet. I Danmark er det dog mere typisk, at man først tager en MBA efter, at man har imellem 10 og 20 års erfaring i erhvervslivet.
MBA’en er i bund og grund en uddannelse, der bygger oven på de erfaringer, du allerede har. Den skal give dig teoretiske værktøjer omkring ledelse og management på et højt niveau. Men den i bagagen vil du ikke blot have udvidet din viden betragteligt. Du vil også have tilføjet et vigtigt trumfkort til dit CV, som til hver en tid vil være en fordel for dig, også langt ude i fremtiden.

Har du lysten og viljen til at nå til top? Så undersøg mulighederne for en MBA Århus her

Find en god MBA her:

Find det bedste uddannelsessted ved hjælp af MBA rankings

Find den bedste MBA uddannelse i København

Share